+

Nosyon

İlan tari̇hi̇: 15.06.2020

Fi̇rma/Kurum İsmi: Nosyon Tasarım ve İnovasyon Hi̇zmetleri̇
Şehi̇r/İlçe: İzmi̇r/Urla

Personel İhti̇yacı

Genel Açıklama: Di̇ji̇tal Pazarlama / Ürün Tanitimi / CMR / Sosyal Medya Yöneti̇mi̇

Pozi̇syon: Tam zamanlı

Personel Sayısı: 1 ki̇şi̇

Aranan Personel Ni̇teli̇kleri̇

Eği̇ti̇m: Görsel İleti̇şi̇m Tasarımı / Di̇ji̇tal Pazarlama
İş Tecrübesi̇: İleri̇ sevi̇ye
Yetki̇nli̇kler: cMR si̇stemi̇ne haki̇m olma
Askerli̇k Durumu: Tamamlamış olma

Başvuru/İleti̇şi̇m

Sorumlu ki̇şi̇: Yanki Göktepe
Telefon: 05334387172
E–mai̇l: yankigoktepe@nosyon.com.tr

İŞ İLANLARI