İYTEMED +

İYTE'li Firmalar

EMATO Mühendislik

EMATO Elektronik adı altında 2014 yılında yenilikçi ürün ve fikirlerin merkezlerinden olan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulduk. İlk günden bu yana var olan teknolojiyi bir adım daha ileriye taşımayı ve yenilikçi ürünler ortaya koymayı amaç edindik. Bulunduğumuz ekosisteme uygun olarak üniversite sanayi işbirliği ile projeler yürütmekte ve AR-GE çalışmaları yapmaktayız.

http://ematoengineering.com