İYTEMED +

İYTE Mezunları Derneği

İYTE Mezunları Derneği, 2003 yılında 13 mezunumuz tarafından kurulmuştur. Amacı, İYTE mezunları ve öğrencileri arasında dayanışma geliştirmek; İYTE'nin ve mezunların gelişiminde destekleyici olmak; İYTE'nin, öğrencilerin ve mezunların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve bunlar için gerekli kaynakları yaratmaktır. Dernek bir yandan mezunlar, İYTE ve öğrenciler arasında güçlü dostluk ve dayanışma ilişkileri, bir yandan da benzer kuruluş ve derneklerle işbirliği içinde, mezunların birikimleri ile ülkenin ve İYTE'nin sosyal, teknik, bilimsel ve kültürel gelişimini destekler. Diğer yandan, mezunlara iş olanakları sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Kuruluşundan itibaren, bir yandan kurumsal kimlik kazanmak, bir yandan da dayanışmayı ön plana çıkarmak üzere etkinlikler düzenlemiştir. 2005 senesinde "İYTE Umut Koruluğu" Projesi, 2007 yılında "Kaynak Yaratma Projesi", 2004- 2008 yılları arasında yayınlanan aylık e-bülten "VUU!", mezun buluşmaları ve mezuniyet töreni etkinlikleri, Derneğin gönüllü mezunlar aracılığı ile gerçekleştirdiği en önemli çalışmalardır. Derneğimiz, İYTE öğrencilerine burs ve staj imkanları sağlamak üzere yeni projeler geliştirmektedir. Derneğimiz İYTE'lileri bir araya getirmek, birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak ve birbirilerini desteklemek için çalışmalarına devam etmektedir.

Ana Etkinlikler

  • İYTE Kariyer Günleri (Nisan)
  • Mezunlar Günü (Mayıs)
  • İYTE Mezuniyet Töreni (Temmuz)
  • Aylık tematik sohbet buluşmaları
  • İYTE Mezunları Derneği İzmir, Ankara, İstanbul Kahvaltısı (Eylül)
  • İYTE Mezunları Derneği Yıl Sonu Kokteyli (Aralık)

Yan Etkinlikler ve Faaliyetler

  • Ürün Tasarımları
  • Kültürel etkinlikler
  • Spor etkinlikleri